Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 20.02.2020 (четврток) во 11:30 часот.

Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 20.02.2020 (четврток) во 11:30 часот.

Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 20.02.2020 (четврток) во 11:30 часот.
Напомена: Студентите не мора лично да доаѓаат.

 

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска