Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 10.12.2019 (вторник) во 11:30 часот.

Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 10.12.2019 (вторник) во 11:30 часот.

Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 10.12.2019 (вторник) во 11:30 часот.

Напомена: Студентите не мора лично да доаѓаат.

 

Наставник,

вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска