Се известуваат студентите дека оценките кај проф.д-р Љупчо Тодоровски можат да ги подигнат на ден 13.11.2019 во 10,00 часот.

Се известуваат студентите дека оценките кај проф.д-р Љупчо Тодоровски можат да ги подигнат на ден 13.11.2019 во 10,00 часот.

Се известуваат студентите дека оценките кај проф.д-р Љупчо Тодоровски можат да ги подигнат на ден 13.11.2019 во 10,00 часот.