Се известуваат студентите дека оцена по предметите

Се известуваат студентите дека оцена по предметите

Се известуваат студентите дека оцена по предметите

  • Превенција на криминал
  • Криминологија
  • Криминолошки теории и
  • Ресторативна правда

можат да земат на 25 и 26 февруари (вторник и среда) во 13,00 часот.

 

проф. Весна Стефановска