Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 08.04.2020 година во 15,00 часот

Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 08.04.2020 година во 15,00 часот

Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 08.04.2020 година во 15,00 часот

Проф. д-р Злате Димовски