Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи во четврток 23.04.20 во 9,00 часот

https://us04web.zoom.us/j/78210747182