Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Соседна политика на ЕУ ќе се одржи на 13.05.2020 година во 09,00 часот

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Соседна политика на ЕУ ќе се одржи на 13.05.2020 година во 09,00 часот

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Соседна политика на ЕУ ќе се одржи на 13.05.2020 година во 09,00 часот