Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 11.05.2020 година во 11,00 часот

Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 11.05.2020 година во 11,00 часот

Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 11.05.2020 година во 11,00 часот