Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 11.05.2020 година во 09,30 часот

Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 11.05.2020 година во 09,30 часот

Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 11.05.2020 година во 09,30 часот