Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Историја на институции на ЕУ ќе се одржи

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Историја на институции на ЕУ ќе се одржи

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Историја на институции на ЕУ ќе се одржи на 06.05.2020 година во 09,00 часот

797-4198-4288