Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународно преговарање ќе се одржи на 08.05.2020 година во 09,00 часот

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународно преговарање ќе се одржи на 08.05.2020 година во 09,00 часот

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународно преговарање ќе се одржи на 08.05.2020 година во 09,00 часот

792-7993-1491

https://us04web.zoom.us/j/79279931491