Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на 14.05.2020 година во 09,00 часот

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на 14.05.2020 година во 09,00 часот

Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на 14.05.2020 година во 09,00 часот