Се известуваат студентите дека online предавање по предметот Тероризам и Методика на истражување на тероризам ќе се реализира на 08.05.2020 година во 09,30 часот

Се известуваат студентите дека online предавање по предметот Тероризам и Методика на истражување на тероризам ќе се реализира на 08.05.2020 година во 09,30 часот

Се известуваат студентите дека online предавање по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се реализира на 08.05.2020 година во 09,30 часот