Се известуваат студентите дека online настава по предметот  Соседна политика на Европската Унија ќе се одржи на 29.04.2020 година во 9,00 часот.

Се известуваат студентите дека online настава по предметот  Соседна политика на Европската Унија ќе се одржи на 29.04.2020 година во 9,00 часот.

Се известуваат студентите дека online настава по предметот  Соседна политика на Европската Унија ќе се одржи на 29.04.2020 година во 9,00 часот.

https://us04web.zoom.us/j/74389809623
Meeting ID: 743 8980 9623