Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 30.04.2020 година во 11,30 часот

Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 30.04.2020 година во 11,30 часот

Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 30.04.2020 година во 11,30 часот