Се известуваат студентите дека online настава по предметот  Историја на институции на Еу ќе се одржи на 28.04.2020 година во 9,00 часот.

Се известуваат студентите дека online настава по предметот  Историја на институции на Еу ќе се одржи на 28.04.2020 година во 9,00 часот.

Се известуваат студентите дека online настава по предметот  Историја на институции на Еу ќе се одржи на 28.04.2020 година во 9,00 часот.

https://us04web.zoom.us/j/76613562230

Meeting ID: 766 1356 2230