Се известуваат студентите дека online настава по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на 30.04.2020 година во 9,00 часот.

Се известуваат студентите дека online настава по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на 30.04.2020 година во 9,00 часот.

Се известуваат студентите дека online настава по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на 30.04.2020 година во 9,00 часот.