Се известуваат студентите од прва година насока БЕИ дека онлајн испит по предметот

Се известуваат студентите од прва година насока БЕИ дека онлајн испит по предметот

Се известуваат студентите од прва година насока БЕИ дека онлајн испит по предметот  Безбедносен систем на ЕУ ќе се одржи на ден 22.06.2020 во 12,00 часот
 766 0138 1630  marjan