Се известуваат студентите дека од прва и втора година насока БЕИ и четврта година насока Криминалист онлајн испит по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ

Се известуваат студентите дека од прва и втора година насока БЕИ и четврта година насока Криминалист онлајн испит по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ

Се известуваат студентите дека онлајн испит по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ ќе се одржи на ден 22.06.2020 година во 11,00 часот

 

 769 0328 2385  marjan