Се известуваат студентите дека онлајн испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност кај проф. Марјан Арсовски ќе се одржи на ден 22.06.2020 година во 10 часот

Се известуваат студентите дека онлајн испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност кај проф. Марјан Арсовски ќе се одржи на ден 22.06.2020 година во 10 часот

Се известуваат студентите дека онлајн испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност кај проф. Марјан Арсовски ќе се одржи на ден 22.06.2020 година во 10 часот
 778 2982 1170  marjan