Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на 1.4.20 (среда) во 12 часот. За начинот на реализација ќе бидат информирани дополнително

Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на 1.4.20 (среда) во 12 часот. За начинот на реализација ќе бидат информирани дополнително

Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на 1.4.20 (среда) во 12 часот. За начинот на реализација ќе бидат информирани дополнително,

 

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска