Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Контрола на безбедносен сектор ќе се одржи на 06.04.2020 (понеделник) во 13.15 часот. Сите кои ги пропуштиле претходните предавања да пратат маил кај предметниот наставник – iilijevski@uklo.edu.mk

Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Контрола на безбедносен сектор ќе се одржи на 06.04.2020 (понеделник) во 13.15 часот. Сите кои ги пропуштиле претходните предавања да пратат маил кај предметниот наставник – iilijevski@uklo.edu.mk

Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Контрола на безбедносен сектор ќе се одржи на 06.04.2020 (понеделник) во 13.15 часот. Сите кои ги пропуштиле претходните предавања да пратат маил кај предметниот наставник – iilijevski@uklo.edu.mk

вон. проф. д-р Ице Илијевски