Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 9.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 9.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 9.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,

 

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска