Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 15.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 15.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 15.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,

 

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска