Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 08.05.2020 во 12 часот, дополнителни информации на меил

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 08.05.2020 во 12 часот, дополнителни информации на меил

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 08.05.2020 во 12 часот, дополнителни информации на меил

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска