Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи на  19.2 во 12 часот во библиотека

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи на  19.2 во 12 часот во библиотека

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи на  19.2 во 12 часот во библиотека
проф д-р Марина Малиш Саздовска