Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 22.5. во 10 часот, дополнителни информации на меил

Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 22.5. во 10 часот, дополнителни информации на меил

Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 22.5. во 10 часот, дополнителни информации на меил,

 

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска