Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 10.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,

Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 10.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,

Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 10.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,

 

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска