Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 08.05.2020 во 10 часот, дополнителни информации на меил

Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 08.05.2020 во 10 часот, дополнителни информации на меил

Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 08.05.2020 во 10 часот, дополнителни информации на меил

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска