Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносен менаџмент ќе се одржи на 25.12. преку реализација на посета на Црвен крст (бул. „Кочо Рацин“ бр. 13) со почеток во 12.45 часот

Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносен менаџмент ќе се одржи на 25.12. преку реализација на посета на Црвен крст (бул. „Кочо Рацин“ бр. 13) со почеток во 12.45 часот

Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносен менаџмент ќе се одржи на 25.12. преку реализација на посета на Црвен крст  (бул. „Кочо Рацин“ бр. 13) со почеток во 12.45 часот

предметен наставник

проф д-р Марина Малиш Саздовска