Се известуваат студентите дека на 15.04.2020 ќе се одржи online настава по предметот Криминалистичка тактика1

Се известуваат студентите дека на 15.04.2020 ќе се одржи online настава по предметот Криминалистичка тактика1

Се известуваат студентите дека на 15.04.2020 ќе се одржи online настава по предметот Криминалистичка тактика1

 

Проф. д-р Злате Димовски