Се известуваат студентите дека консултациите по предметната програма Кривично процесно право нема да се одржат на 05.03.2020

Се известуваат студентите дека консултациите по предметната програма Кривично процесно право нема да се одржат на 05.03.2020

Се известуваат студентите дека консултациите по предметната програма Кривично процесно право нема да се одржат на 05.03.2020 (четврток).
Следните консултации се во редовниот термин.

 

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска