Се известуваат студентите дека изработка на есеј по предметот  Превенција на криминалитет

Се известуваат студентите дека изработка на есеј по предметот  Превенција на криминалитет

Се известуваат студентите дека изработка на есеј по предметот  Превенција на криминалитет, ќе се спроведе на 26 декември, 2019 година (четврток) во 3/2 во 13,30 часот.

Теми за есејот се следниве:

  1. Улогата на медиумите во превенција на криминалитетот
  2. Превенција од имотен криминалитет
  3. Улогата и значењето на ситуационите мерки на превенција
  4. Превенција насочена кон идентификација и рана интервенција на девијантно однесување

проф. Весна Стефановска