Се известуваат студентите дека испитот по предметот Кризен меназмент ќе се одржи на ден 27.08.2020 во 09,00 (online) за кое ќе добиете mail на вашите адреси од IKNOW системот.

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Кризен меназмент ќе се одржи на ден 27.08.2020 во 09,00 (online) за кое ќе добиете mail на вашите адреси од IKNOW системот.

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Кризен меназмент ќе се одржи на ден 27.08.2020 во 09,00 (online) за кое ќе добиете mail на вашите адреси од IKNOW системот. 

 

Линк за испит    meet.google.com/qhb-njss-nxh