Се известуваат студентите дека испитот по предметите Родови перспективи на криминалот и Методика на откривање на малолетничка деликвенција

Се известуваат студентите дека испитот по предметите Родови перспективи на криминалот и Методика на откривање на малолетничка деликвенција

Се известуваат студентите дека испитот по предметите Родови перспективи на криминалот и Методика на откривање на малолетничка деликвенција нема да се одржи на закажаниот термин во понеделник. Нов термин за полагање дополнително ќе биде објавен.