Се известуваат студентите дека испитите по предметите Родови перспективи на криминалот и Методика на истражување на малолетничка деликвенција ќе се одржат на ден 22.09.2020 во 11,30 часот.

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Родови перспективи на криминалот и Методика на истражување на малолетничка деликвенција ќе се одржат на ден 22.09.2020 во 11,30 часот.

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Родови перспективи на криминалот и Методика на истражување на малолетничка деликвенција ќе се одржат на ден 22.09.2020 во 11,30 часот.