Се известуваат студентите дека испит по предметот Соседна политика на ЕУ кај Марјан Арсовски ќе се одржи на 26.08.2020 година во 14,30 часот

Се известуваат студентите дека испит по предметот Соседна политика на ЕУ кај Марјан Арсовски ќе се одржи на 26.08.2020 година во 14,30 часот

Се известуваат студентите дека испит по предметот Соседна политика на ЕУ кај Марјан Арсовски ќе се одржи на 26.08.2020 година во 14,30 часот

 783 7259 3448