Се известуваат студентите дека испит по предметот Основи на право и уставно право кај Марјан Арсовски ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Основи на право и уставно право кај Марјан Арсовски ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Основи на право и уставно право кај Марјан Арсовски ќе се одржи на 26.08.2020 година во 13,00 часот

710 6901 0065