Се известуваат студентите дека испит по предметот Меѓународни организации и интеграции кај Марјан Арсовски ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Меѓународни организации и интеграции кај Марјан Арсовски ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Меѓународни организации и интеграции кај Марјан Арсовски ќе се одржи на 26.08.2020 година во 14,00 часот

794 8293 8396  ispit

https://us04web.zoom.us/j/79482938396?pwd=c3U1eGZnLzBCRGZpbUFuT0lFeHMrUT09