Се известуваат студентите дека испит по предметот Институции на ЕУ кај Марјан Арсовски ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Институции на ЕУ кај Марјан Арсовски ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Институции на ЕУ кај Марјан Арсовски ќе се одржи на 26.08.2020 година во 14,30 часот

783 7259 3448