Се известуваат студентите дека испит по предметот Евроатлантска безбедносна интеграција ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Евроатлантска безбедносна интеграција ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Евроатлантска безбедносна интеграција ќе се одржи на 26.11.2020 во 11,00 часот

https://us04web.zoom.us/j/78997673474?pwd=NXk4OWlMeWVnZ3JQYi95UzRrdlBpUT09