Се известуваат студентите дека испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност кај Марјан Арсовски ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност кај Марјан Арсовски ќе се одржи

Се известуваат студентите дека испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност кај Марјан Арсовски ќе се одржи на 26.08.2020 година во 14,00 часот