Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 12.11.2019 (вторник) во 12:00 часот во Библиотека.
Оваа самостојна (домашна) работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност.
Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за ноемвриската испитна сесија.
Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска