Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во терминот за испит согласно објавениот Распоред за полагање на испити, односно на 21.08.2020 (петок) во 10 часот.

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во терминот за испит согласно објавениот Распоред за полагање на испити, односно на 21.08.2020 (петок) во 10 часот.

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во терминот за испит согласно објавениот Распоред за полагање на испити, односно на 21.08.2020 (петок) во 10 часот.

Оваа самостојна (домашна) работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност (студентот ја реализира доколку сака).

Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за септемвриската испитна сесија.

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска