Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во термините за испит согласно објавениот Распоред за полагање на испити, односно во следниве термини:

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во термините за испит согласно објавениот Распоред за полагање на испити, односно во следниве термини:

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во термините за испит согласно објавениот Распоред за полагање на испити, односно во следниве термини:

– 07.07.2020 во 10 часот – студиска програма „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“ и „Безбедност“

– 16.06.2020 во 10 часот (1-ва декада) и 14.07.2020 во 10 часот (2-ра декада) – студиска програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје и „Безбедност и евроатлански интеграции“

Оваа самостојна (домашна) работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност (студентот ја реализира доколку сака).

Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за јунската испитна сесија.

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска