Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 14.01.2020 (вторник) во 10:30 часот во Библиотека.

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 14.01.2020 (вторник) во 10:30 часот во Библиотека.

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 14.01.2020 (вторник) во 10:30 часот во Библиотека.

Оваа самостојна (домашна) работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност.

Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за јануарската испитна сесија.

Наставник,

вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска