Се известуваат студените од студиските програми Криминалистика и Криминологија и криминалистика кои на 3.09. 2020 година полагаа испит, одн. втор колоквиум од предметите Малолетничка деликнвенција и криминал на штета на децата

Се известуваат студените од студиските програми Криминалистика и Криминологија и криминалистика кои на 3.09. 2020 година полагаа испит, одн. втор колоквиум од предметите Малолетничка деликнвенција и криминал на штета на децата

Се известуваат студените од студиските програми Криминалистика и Криминологија и криминалистика кои на 3.09. 2020 година полагаа испит, одн. втор колоквиум од предметите Малолетничка деликнвенција и криминал на штета на децата/ Малолетничка делинквенција и Виктмологија/ Основи на виктимологија дека закажаниот термин за јавување и евентуален увид во писмените работи (16.09. 2020) се одлага за 18.09. (петок) 2020 година, Сатницата и просторијата остануваат исти.

Проф. Оливер Бачановиќ