Се известуваат сите студенти на Факултетот за безбедност дека нема да се изведува практичната работа

Се известуваат сите студенти на Факултетот за безбедност дека нема да се изведува практичната работа

Се известуваат сите студенти на Факултетот за безбедност дека согласно добиеното Известување со Заклучоците од Владата на РСМ (10.03.2020), во врска со превенцијата од ширење на Корона вирусот, Практичната работа во Министерствата, Марри центарот и други институции нема да се изведуваат се додека траат мерките за заштита од Вирусот.