Се известуваат сите студенти дека предавањата кај проф. Лабовиќ

Се известуваат сите студенти дека предавањата кај проф. Лабовиќ

Се известуваат сите студенти дека предавањата кај проф. Лабовиќ
Се известуваат сите студенти дека утре во 17,00 часот ќе биде испратен линк за предавање по предметот Криминологија, а во 18,30 по предметот Организиран криминал и корупција