Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност, дека за сите испити кои ги имаат полагано on-line

Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност, дека за сите испити кои ги имаат полагано on-line

Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност, дека за сите испити кои ги имаат полагано on-line, треба да донесат пријави во Службата за студентски прашања најдоцна до 24.07.2020 година.

 

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА